Home | ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ | Rudra| Vachana | ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ | Vadapu | Apps | 2023 Calender | Face Book | Headlines | Authors| ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ| Sansthana
Ujjayani | Rambhapuri | Yedeyur | Kashi | Kedar | Veerashaiva Sahitya | Shreeshaila | Veerabhadreshwara Kshetra
MatriMony| Jobs| Advertise Siddantha Shikhamani | Jyothishya |

Meet Starts @ 6 PM IST

🎤 ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ🎤

July 5 2021 july 11 2021


1. ಶರಣರ - ಪಂಚ ಗಣಾಧೀಶರ ಸ್ಮರಣೆ-ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಮಾನಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು 6-1-1 | 6-1-2

2.ಶರಣರ ಮುರುಘಾ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಮರಣೆ - ಡಾ||ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 6-2-1

3.ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಪ್ ಸ್ಮರಣೆ 6-3-1 6-3-2

4.ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ 6-4-1 | 6-4-1

5 .ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಸ್ಮರಣೆ 6-5-1 | 6-5-2

6.ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಮರಣೆ

6-6-1 ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠ, ಬೀದರ

6-6-2 🎤 ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ*

6-6-3 ಮಂಗಲಾ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠ, ಬೀದರ್

7.ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

6-7-1 ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿ - ಗದಿಗೆಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ |

6-7-2 ಅಗಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ