Pancha peetha

Panchapeetha galu shivana panchamukhagalinda shuru aada panachatatvagala pratipadisuva tatwanshi bindu pramukhs sthana galagive, ivu ajnana alisi sujnana beeruava kendra galagive

Virakta

Viraktaru - Pramukha Sadhakaru, avaru Shiva sadhane haagu ugra tapo nidhigalagi jagattige sadhane maarga vannu tamma karyashaili haagu nadateyinda torisabekadavaru, udaharane yedeyuru shri mana niranjana pranava swarupigala thara

Rashtriya Shivacharya parishad

ivaru ella Shatshala andare ondu nirdhishta sthana dalli Shiva dharma saara bhodhisuva guruvarenyaru, ivarige shatsthala brahmi ende kareyuttare. Ende a kshetradalli saiddanthika bhinnabhipraya mudidaga sari maarga toruva gurugalu

Karnataka

Karnatakada Nade Nudigalu

Andra Pradesha

Andra Pradesha Nade Nudigalu

Telangana

Telangana Nade Nudigalu

Maharashtra

Maharashtra Nade Nudigalu

Tamil Nadu

Tamil Nadu Nade Nudigalu

Rest of India

Rest of India Nade Nudigalu